About HMGI

Kabinet Kencana Nusantara

BE3CBB57-F0B4-443A-8BF5-ED2551B85554
Profil HMGI

Struktur Organisasi HMGI 2020/2021

Badan Pengawas HMGI 2020/2021
Koordinator Badan Pengawas : Fadlur Rahman (UIN Jakarta)
Legislasi Pusat                            :    Baiq Yola Wahyu Febryanty ((UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Luvi Roma Doni (UNILA)

Badan Pengurus HMGI 2020/2021

Presiden                                       : Muhammad Dhery Mahendra (UI)
Wakil Presiden Internal                : Amrupranadi Muhammad (UPN “Veteran” Yogyakarta)
Wakil Presiden Eksternal             : Viraldi Diyesa (UNPAD)
Sekretaris                                    : Feryanika Ukhti (UNILA)
Bendahara                                   : Shabrina Tasha Z (UI)

Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Kepala Divisi                              : Refita Khumayroh (UPN “Veteran” Yogyakarta)
Wakil Kepala Divisi                    : Dhea Melvian (UB)
Staff                                              :   Angga Sanda Bunga (UNHAS)
                                                         Yasyfini Hidayah (UI)
                                                         Wayan Vinna Elvira (UNILA)
                                                         Elis Tryana Maharani (UB)
                                                         Arif Rahman (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Andre Azhar Aryansyah (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Ziyad Fakhri Kunadi (ITB)

Divisi Akademik
Kepala Divisi                               : Ibra Kumara (ITB)
Wakil Kepala Divisi                      : Yusrin Annisa (UNHAS)
Staff                                               : Fauzi Husni Aprilla (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Muhammad farhan yassar (UNILA)
                                                         Hasnan Sutadi (UNHAS)
                                                         Putri Agung Kusuma Wardani (UB)
                                                         Febbil Zian Fahmi (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Anggi Firdian Saputra (ITB)
                                                         Iswatun Khazanah (UNHAS)

 

Divisi Media Informasi
Kepala Divisi                              : Rodhiah Hanifah Djatmiko (UB)
Wakil Kepala Divisi                    : Luthfan Julian Nugroho (UI)
Staff                                              :  Taufiqurrahman Sagaf Kelrey (UGM)
                                                         Irene Siti Amilah Muslimah (UNPAD)
                                                         Alfian (UNHAS)
                                                         Eka Yunita (UI)
                                                         Muhammad Iqbal Khatami (ITB)
                                                         Moh. Irfan Jasuli (UB)
                                                         Ivan Bertrand Reynaldi Widagdo (ITB) 
                                                         Febi Lutfia Nuraini (UB)

 

Divisi Riset Inovasi
Kepala Divisi                              : Edwin Brilliant (UP)
Wakil Kepala Divisi                    : Arief Setiawan (UNSRI)
Staff                                              : Nina Karlina (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
                                                         Evi Fazriati (UNPAD)
                                                         Rosy Fitri Elda Yeni (UB)
                                                         Septi Nurfadillah (UI)
                                                         Anindia Kusuma Winahyu (UI)
                                                         Fauzi Daffa Hanatha (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Nadiatul Asra (UNSYIAH)
                                                         Ratna Maulidia (UI)
                                                         Fadhila Nafishanaya (ITB)

 

Divisi Hubungan Eksternal
Kepala Divisi                              : Ansar Maulana (UNMUL)
Wakil Kepala Divisi                    : Ezra Brillyantama Putra (UI)
Staff                                              :  Ilona Jocelynn Untung (ITB)
                                                         Aliffian Budi Prasetya (UP)
                                                         Hoiriyah Putri Septiani (UB)
                                                         Adetia Pelita Hati (UHO) 
                                                         Stefanny Rizika Amina (UI)
                                                         Tiara (ITB)
                                                         Rafi Rilo Pambudi (UNILA)
                                                         Unik Nur Oktaviani (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Aulia Rizkiyana (UP)
                                                         Nadia Desrina Mulya (UNJA)

 

Divisi Kewirausahaan
Kepala Divisi                              : Siti Umaeroh (UNPAD)
Wakil Kepala Divisi                    : Ryan Adika Surya Muhammdin (UHO)
Staff                                              :  Muhammad Athooulloh (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Aprilia Yulianata (UNILA)
                                                         Raden Roro Hedwigine Amanda G E C (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                         Yuniar Ayuningtyas (UB)
                                                         Fenny Wijaya (UI)
                                                         Muhammad Fawwaz Baha’ (UIN Walisongo Semarang)
                                                         Yoga Mustofa (ITERA)

HMGZine
Pimpinan Redaksi HMGZine       : Chandra Agus Rivananta (UPN “Veteran” Yogyakarta)
SEKJEN HMGZine                      : Irhaz zulfayani (UNILA)


Kepala Divisi Editor HMGZine : Dita Septi Andini (UPN “Veteran” Yogyakarta)
Staff                                                 :   Aulia Puji Astuti (UNHAS)
                                                            Leonardo Budhi Satrio Utomo (ITB)
                                                            Afriliani M. Handini (UPN “Veteran” Yogyakarta)
                                                            Safa Tasya Nabila (UNSYIAH)
                                                            Ananda Achlaqul Karimah (UPN “Veteran” Yogyakarta)

Staff Redaksi HMGZine              :       Sinthia Anis Rofifah (UNPAD)
                                                            Aan Munandar (UPN “Veteran” Yogyakarta)


Kepala Divisi Kreatif HMGZine : Alissa Bilqis (UP)
Staff                                                  :   Raihanah Nur Syarifah (ITB)
                                                             Rahayu Anjani (UP)
                                                             Widjra Cyiena Christi Natafrisca (ITB)
                                                             Muhammad Hafizh Darmawan (ITB)
                                                             Dimas Farhan Wibowo (UB)


Kepala Divisi Finansial HMGZine : Nur Faizatun Ilmiah (UB)
Staff                                                      :   Priska Ezrahayu (UI)
                                                                 Rosita Emylia (UB)
                                                                 Puspita Fajar Istikomah (UB)
                                                                 Muhammad Yoga Eka Novianda (UNEJ)